HR. Bukhari

“Tidak ada Pemberian Ibu Bapak yang lebih berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia”